دفتر کار مجازی همان دفتر کار حقیقی است با این تفاوت که شما به میزان نیاز خود از دفتر کار و خدماتش استفاده می کنید و به همان اندازه پرداخت می کنید!
شما نباید جایی را رهن و اجاره کنید! و یا اینکه نباید منشی استخدام کنید.

حتی احتیاج به خریدن خط تلفن ثابت هم ندارید!

“دفتر شما” ارائه دهنده خدمات دفتر کار مجازی با دوشعبه در مرکز و شمال شهر تهران به شما این امکان را می دهد که جلسات و قرار ملاقات های کاریتان را در فضاهای اداری “دفتر شما” برگزار کنید.
همچنین “دفتر شما” کلیه تماسهای کسب و کار تان را با توجه به نیازتان پاسخگو می باشد.
کلیه خدمات ارتباطی ما بر روی بستر خطوط دیجیتال مخابرات شهر تهران به شما ارائه می شود و بر این اساس در اختیارشما به انتخاب خودتان شماره منحصر به فردی قرار می گیرد. تماس های ورودی به این شماره ها به خواست شما توسط منشی حقیقی(اپراتور انسانی) و یا تلفن گویا پاسخ داده می شود.

سرویس های دفتر کار مجازی

“دفتر شما” برای سهولت استفاده از خدمات دفتر کار مجازی خدمات خود را به ۴ دسته تقسیم نموده تا مشترکین نسبت به نیاز خود ازاین سرویس هااستفاده نمایند.

مرکز تماس

پاسخگویی به تماسهای انبوه ساز مان ها و شرکت ها (فصلی و یا مداوم)

فضای اداری

استفاده ساعتی از فضاهای اداری “دفتر شما” در مرکز و شمال شهر تهران.

منشی حقیقی

پاسخگویی به تماس ها توسط اپراتور انسانی

تلفن گویا

استفاده از کلیه امکانات تلفن گویا بدون نیاز به خط تلفن و هیچگونه سخت افزار و نرم افزار

خطوط دیجیتال چیست؟
دفتر شما با استفاده از خطوط دیجیتالی که از مخابرات شهر تهران دریافت کرده است می تواند در اختیار هر کدام از مشترکین خود به تعداد دلخواهشان شماره تلفن قرار دهد.
کلیه این خطوط با سرشماره ۲۸۴۲ شروع می شوند و ارقام بعدی آن منحصرا در اختیار هر یک از مشترکین “دفتر شما” قرار می گیرد.
به عنوان مثال شماره ۲۸۴۲۱ شماره تلفن شرکت “دفتر شما” می باشد.