سرویس‌های ویژه

این سرویس‌ها قابلیت اضافه شدن به بسته انتخابی شما را دارند. شما با انتخاب هر یک از سرویس‌های ویژه می‌توانید خصوصیت منحصربفردی را به بسته خود اضافه کنید.
سرویس‌های ویژه تلفن گویا منشی حقیقی هزینه به تومان
تلفن گویای اضافه(زمانبندی خاص) ۱۰،۰۰۰ ماهانه
تماس خروجی ۱۰۰،۰۰۰ ماهانه
ثبت قرار ملاقات و جلسات (نوبت دهی) ۱۰۰،۰۰۰ ماهانه
شماره تلفن 5 رقمی ۳۰۰،۰۰۰ ماهانه
شماره تلفن 6 رقمی ۵۰،۰۰۰ ماهانه
شماره تلفن 8 رقمی رند ۲۰،۰۰۰ ماهانه
شماره تلفن 8 معمولی اضافه ۱۰،۰۰۰ ماهانه
صندوق صوتی اختصاصی ۱۵،۰۰۰ ماهانه
پنل پیامک بر روی شماره انتخابی قیمت بستگی به شماره دارد