لازم به ذکر است که ارسال فرم همکاری به منزله استخدام در این شرکت نمی‌باشد و اطلاعات شما به صورت امن در بانک اطلاعاتی شرکت عزم داده پردازان ذخیره شده و در اختیار هیچ ارگانی قرار نخواهد گرفت.

فرم دعوت به همکاری

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.