۲۸ مهر, ۱۳۹۴
خدمات دفتر مجازی پارک علم و فناوری

شروع ارائه خدمات دفتر مجازی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شروع ارائه خدمات دفتر مجازی به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران “با امضای تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری […]