۶ مهر, ۱۳۹۴
رئیس انتقاد ناپذیر

چگونه به رئیس انتقادناپذیر خود انتقاد کنیم؟

رئیس خوب رئیسی است که رهبری می‌کند و نه ریاست، و پذیرای گفتگوی بی‌رودربایستی است و فضایی را ایجاد می‌کند که کارمندانش هنگام رویارویی با مشکلی […]