۱۳ مهر, ۱۳۹۴
طرح کسب و کار

۱۰ نکته ضروری در طرح کسب و کار (business plan)

درست است که تمامی کسب و کارهای موفق با یک ایده آغاز می‌شوند، اما نخستین گام به سمت عملی کردن ایده‌تان نوشتن یک طرح سنجیده است. […]