۲۳ آبان, ۱۳۹۵
تلفن ثابت گویا- سیستم اتوماتیک

نگرانی های IVR

وجود فردی که بتواند زمانیکه شما نیازمند کمک تلفنی هستید شما را یاری دهد، طی این سالها بسیار سخت شده است به جای استخدام چندین اپراتور […]