به طریق نوآورانه مشکلات را از سر راه بردارید!

نوآورانه مشکلات را از سر راه بردارید!

«دفتر شما» موفقیت

نوآورانه مشکلات را از سر راه بردارید!

گاهی برای حل مشکل ممکن است زمان طولانی وقت بگذارید اما به نتبجه نرسید. در این شرایط می توانید از روشی خلاقانه استفاده کنید تا این مسئله را برطرف نمایید.

بعد از مدتی متوجه میشوید که فکر مناسبی به ذهنتان خطور نمیکند به همین دلیل باید موضوع را از زاویههای دیگری بررسی نماید در انتها وقتی یک موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنید، میتوانید به یک نتیجه مطلوب برسید. آرت مارکمن، مدرس دانشگاه در زمینه روانشناسی و بازاریابی، می گوید:

“ایده پشت حل خلاقانه مسائل این است که فرض کنید شما چیزی که به حل این مشکل کمک می کند را می دانید اما در حال حاضر در ذهنتان نیست!”

کاربرد شماره تلفن مجازیراه های پرورش خلاقیت در کارکنان

۱- یک جانبه موضوع را بررسی نکنید.

گاهی اوقات به دلیل اینکه فقط موضوع را از یک دید بررسی میکنیم ذهنمان بر روی یک راه حل محدودمیشود و نمیتوانیم جوانب دیگر را بررسی کنیم به همین دلیل خلاقیت خود را از دست میدهید. برای اینکه خلاقیت خود را باز یابید باید موضوع را از همه جوانب بررسی کنید و ماهیتش را در نظر بگیرید. با کشف ماهیت هر چیز میتوانید برایش راه حل نوآورانه ارائه دهید.

۲- دیگران چگونه با مشکل خود روبرو شده اند!

در برخی مواقع در می یابیم افرادی بودند که با مسائلی مانند ما مواجه شده اند و توانسته اند آن را به بهترین نحو حل نمایند در این موقعیت است که امکان دارد راه حل آنها برای شما نیز مفید واقع شود. امکان دارد به طور دقیق راه حل دیگران برایتان مفید نباشد اما به شما ایده میدهد تا با ذهنی باز برای مشکل خود راه حل مناسبی پیدا کنید. با مطرح کردن مجدد موضوع میتوانید راهی نوآورانه برای مشکل خود بیابید.

شما برای حل مشکلات خود از چه روشهایی استفاده می کنید. در بخش «دیدگاه شما» با ما در میان بگذارید.

منبع: hbr.org