آیا در سرویس مرکز تماس امکان تماس خروجی نیز وجود دارد؟

بله بسته به نیاز کسب و کار شما برای مواردی از جمله پیگیری، یادآوری و غیره تماس خروجی نیز صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.