اگر تماسهای من از سقف تعداد تماس بسته انتخابی بیشتر شود، تماسهای اضافی چگونه محاسبه می شود؟

معیار محاسبه هزینه استفاده، تعداد دقایق است، نه تعداد تماسها. اگر تعداد دقایق استفاده از بسته‌ها بیشتر شود، به ازای دقایق مازاد، هزینه شما بیشتر می‌شود و از اعتبار بسته شما در پورتال کاسته می‌شود.

برای اطلاع از میزان هزینه مازاد دقیقه در سرویس تلفن گویا به اینجا و برای اطلاع از هزینه مازاد دقیقه در سرویس منشی مجازی به اینجا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.