آیا برای تماس خروجی تبلیغاتی باید هزینه ای جداگانه بپردازم؟

بله، شما می توانید سرویس تماس خروجی را با پرداخت هزینه جداگانه روی بسته های منشی مجازی فعال نمایید.

خدمات تعرفه (تومان / ماهیانه)
تماس خروجی روزانه تا سقف ۵ عدد ۵۰۰۰۰
تماس خروجی روزانه تا سقف ۱۰ عدد ۱۰۰۰۰۰
تماس خروجی روزانه تا سقف ۱۵ عدد ۱۵۰۰۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.