آیا برای تماس خروجی تبلیغاتی باید هزینه ای جداگانه بپردازم؟

بله، شما می توانید سرویس تماس خروجی را با پرداخت هزینه جداگانه روی بسته های منشی مجازی فعال نمایید.

خدماتتعرفه (تومان / ماهیانه)
تماس خروجی روزانه تا سقف ۵ عدد۵۰۰۰۰
تماس خروجی روزانه تا سقف ۱۰ عدد۱۰۰۰۰۰
تماس خروجی روزانه تا سقف ۱۵ عدد۱۵۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.