آیا باید از تلفن های شما استفاده کنم یا از خطوط فعلی خود می توانم استفاده کنم؟

هر دو گزینه ممکن است.

اگر بخواهید از شماره تلفن خود استفاده کند، می‌توانید با مراجعه به مخابرات، خط تلفن خود را به خط انتخابی خود در «دفتر شما» دایورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.