در سرویس منشی، در ساعات غیراداری تماسهای من چگونه مدیریت می‌شود؟

سرویس منشی مجازی 

بنا به درخواست مشتری، و در ازای پرداخت هزینه‌ای جدا از هزینه بسته، تماسهای خارج از ساعات اداری نیز توسط اپراتورهای دفتر شما پاسخ داده می‌شود. در غیر این صورت، برای مدیریت تماسهای زمانهای غیراداری خود سه گزینه دارید:

  1. پیغامی با هر مضمونی که بخواهید برای تماس گیرنده پخش شود.
  2. تماس به صندوق صوتی وصل شود.
  3. با خرید سرویس تلفن گویا و تنظیم منو، تماس را به هر شماره ای که می خواهید وصل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.