امکان پاسخگویی چند تماس های ورودی همزمان وجود دارد؟

هیچ محدودیتی برای پاسخگویی به تماسهای ورودی همزمان وجود ندارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.