محیط کاری حرفه‌ای

محیط کار حرفه ای چه محیطی است؟

«دفتر شما» کسب و کار

محیط کار حرفه ای چه محیطی است؟

در این که یک محیط کار حرفه ای با کارمندانی حرفه‌ای به افزایش بازدهی می‌انجامد تردیدی نیست، محیطی به دور از دروغ و شایعه‌پراکنی و زورگویی و حاشیه‌ها. اما یک مدیر غیرحرفه‌ای نمی‌تواند از کارمندانش انتظار عملکرد حرفه‌ای داشته باشد. مواردی هستند که با رعایتشان می‌توان به ایجاد چنین محیطی کمک کرد.

محیط کار حرفه ای چه محیطی است، و چگونه می‌توان آن را ایجاد کرد؟

یک محیط کار حرفه ای محیطی است پر از کارمندان شایسته، مسئولیت‌پذیر با رفتاری احترام‌آمیز و سنجیده که در راستای هدفی مشترک کار می‌کنند. محیطی که کارمندان همه افتخار می‌کنند فرزندانشان را آنجا ببرند و همکارانشان را به عنوان الگو نشانشان دهند. کارمندان حرفه‌ای از الفاظ رکیک استفاده نمی‌کنند، پشت سر کسی حرف نمی‌زنند، قلدری نمی‌کنند، دروغ نمی‌گویند، دزدی نمی‌کنند، از کوره در نمی‌روند. سر کار خاله‌زنک‌بازی در نمی‌آورند و با سر و وضع مناسب سر کار حاضر می‌شوند. به بیان دیگر، ظاهر، رفتار و گفتارشان همچون حرفه‌ای‌هاست.

 چه کاری از مدیر برمی‌آید تا محیط کار حرفه ای را ایجاد و حفظ کند؟

خیلی کارها. در واقع، همه چیز به رهبر تیم یا سازمان برمی‌گردد. در اینجا ده کاری که مدیر می‌تواند انجام دهد آورده شده است:

۱. حرفه ای استخدام کنید.

حرفه‌ای‌گرایی را در آگهی شغلی و شرح وظایف بگنجانید. نگاهتان فقط به رزومه‌های چشمگیر و مهارت‌های فنی نباشد و از تکنیک‌های مصاحبه‌ای مفید برای جستن نشانه‌هایی از رفتارهای حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای بهره ببرید.

کاربرد شماره تلفن مجازیچگونه می توان محیط کار استاندارد ایجاد کرد؟

۲.الگو باشید.

حتی اگر رفتارهای حرفه‌ای را در شرح وظایف بگنجانید، به خودی خود هیچ ارزشی ندارد اگر مدیر تیم الگوی صحیحی نباشد. مدیری که ظاهر شلخته‌ای دارد، از الفاظ رکیک استفاده می‌کند، به بقیه زور می‌گوید، شایعه‌پراکنی می‌کند، با کارمندان تیک می‌زند و از شرکت بدگویی می‌کند، کارمندی بهتر از خودش گیرش نمی‌آید. از سوی دیگر، مدیری که به تعهداتش پایبند است، به اشتباهاتش اعتراف می‌کند، هرگز از کوره در نمی‌رود، و همواره رویکرد مثبتی دارد الگوی مثبتی برای کارمندانش است، و این حق را دارد که از کارمندانش نیز انتظار همین برخورد را داشته باشد.

۳.هم به نتایج و هم به رفتارها پاداش دهید.

وقتی مدیری می‌گوید: «برای من فقط نتیجه مهم است، و برایم مهم نیست از چه راهی به نتیجه‌ی لازم می‌رسید»، در واقع کارمندانش را به رفتارهای غیرحرفه‌ای دعوت می‌کند.

۴.برای کارمندی که رفتار غیرحرفه ای داشته تنبیه درنظر بگیرید.

هیچ پیامی قوی‌تر از تشویق رفتارهای صحیح و در کنارش مجازات رفتارهای نادرست نیست. یعنی اجازه ندهید حتی کارمند بسیار خوبتان از مجازات رفتار غیرحرفه‌ای‌اش قسر دربرود و رفتارهای صحیح را مورد تشویق قرار دهید حتی اگر نتیجه باب میلتان نیست.

۵.بازخورد بدهید و راهنمایی کنید.

کارمندان جدید، به خصوص کارمندان ناآشنا با قواعد نیروی کار، گاهی نیاز دارند کسی آن‌ها را کنار بکشد و کمی راهنماییشان کند. یک همکاری باتجربه و دلسوز نیز می‌تواند توصیه‌های سازنده‌ای به آن‌ها دهد.

کاربرد شماره تلفن مجازیبازدهی کارکنان خود را این گونه بالاتر ببرید.

۶. اگر لازم است آموزش دهید.

برخی کارمندان ممکن است به آموزش‌های انفرادی در زمینه مهارت‌های بینافردی، دستور زبان، چگونگی مدیریت مشاجرات و مدیریت خشم نیاز داشته باشند. فقط به یاد داشته باشید که وقتی کارمندی این آموزش‌ها را بلد است، دیگر نیازی به آموزش ندارد. این مسأله به مدیریت عملکرد برمی‌گردد و نه آموزش.

۷.از کنار بازخورد دیگران یا هشدارها بی‌توجه عبور نکنید

مدیران همیشه در موقعیتی نیستند که خود بر رفتارهای غیرحرفه‌ای نظارت کنند، بنابراین وقتی شکایتی نزد مدیر آورده می‌شود، نباید با آن سرسری برخورد کرد. از شخص تشکر کنید و به وی اطمینان دهید که به شکایت او رسیدگی خواهید کرد.

۸.در یک محیط کار حرفه ای به حرفه ای گری بها داده می شود.

وقتی در سازمانی از هزینه‌های مربوط به فضای اداری، مبلمان، دکور، خدمات بهداشتی و نگهداری زده می‌شود، دیگر نمی‌توان از کارمندان خواست به ظاهرشان اهمیت بدهند. اگر از کارمندانتان انتظار رفتار و عملکردی پنج ستاره دارید، کار را با ایجاد فضای کاری پنج ستاره آغاز کنید.

۹.پشت کارمندانتان درآیید.

وقتی یکی از کارمندانتان مورد آزار و اذیت، سوءاستفاده، اوقات تلخی یا هر رفتار غیرحرفه‌ای دیگر از سوی بخشی دیگر، یا تأمین‌کنندگان یا حتی مشتری قرار می‌گیرد، این وظیفه مدیر است که به کارمند بفهماند این شرایط غیر قابل پذیرش است و وی مجبور به تحمل آن نیست. وقتی کارمندی از خود دفاع می‌کند، مدیر باید پشت او درآید، و در صورت نیاز شخصاً با فرد متخلف برخورد کند.

۱۰. آیین نامه عملکرد حرفه‌ای؟

برخی ممکن است بگویند بله، که اگر موردی حائز اهمیت از تمامی کارمندان انتظار می‌رود، باید در آیین‌نامه‌ای به صراحت عنوان شود. به نظر من چنین کتابچه‌ای در برخی از سازمان‌ها ضروری است، به خصوص برای دفاع در برابر اقامه دعوی فسخ غیرقانونی. از سوی دیگر، چنان چه مدیری همواره به توصیه‌های یک تا نه عمل کند، دیگر نیازی به آیین‌نامه مکتوب نیست.

آیا شما هم در محیط کار خود شاهد رفتارهایی غیرحرفه ای هستید که آزارتان می دهد؟ در قسمت «دیدگاه شما» برایمان بنویسید.

منبع: management.about.com