تغییرات زندگی

چگونه با تغییرات زندگی سازگار شویم؟

«دفتر شما» موفقیت

چگونه با تغییرات زندگی سازگار شویم؟

همه ما بدون استثناء در مرحله‌ای از زندگی خود با تغییراتی روبه‌رو می‌شویم. بیشتر افراد در این شرایط احساس می‌کنند کنترلی بر اوضاع ندارند و اضطراب سراغشان می‌آید. اما می‌توان با در پیش گرفتن روش صحیح، با تغییرات زندگی روبه‌رو شد و از شرایط جدید نتیجه مطلوب گرفت.

«پیشرفت بدون تغییر غیرممکن است، و کسانی که ذهنشان را نمی‌توانند تغییر دهند، هیچ چیزی را نمی‌توانند تغییر دهند.»
جورج برنارد شاو

  • از دست دادن شغل
  • طلاق
  • پدر یا مادر جدید
  • تغییرات شغلی
  • اسباب‌کشی به خانه‌ای جدید
  • رابطه تازه
  • بازنشستگی
  • بیماری جدید
  • از دست دادن عزیزان

این‌ها تغییراتی هستند که همگی در زندگی با آن‌ها‌ رودررو می‌شویم. برخی با پریشانی احساسی همراهند و کنار آمدن با آن‌ها دشوار است. برخی نیز زندگی‌بخش اند. این گونه تغییرات زندگی، هر چه که باشند، ما را با درجه‌ای از چالش و اضطراب مواجهه می‌کنند. چرا که همگی به نوعی بی‌ثباتی و تردید نسبت به آینده دامن می‌زنند. به بیان دیگر، سروکله ناشناخته‌ها پیدا می‌شود.

کاربرد شماره تلفن مجازیاسترس شغلی خود را با این روشها کاهش دهید.

و ما هر طور که شده از پسشان برمی‌آییم. وقتی به صحبت‌های دیگر درباره تغییراتی که قرار است ایجاد کنند گوش می‌دهم، اغلب به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی هیچ کنترلی بر اوضاع ندارند. مثلاً می‌گویند «باید صبر کنم ببینم چی می‌شه» یا «اصلاً نمی‌دانم چه کار باید بکنم» یا «کاش همه چی به روال سابق برمی‌گشت.» این جملات نوعی انفعال را نشان می‌دهند، نوعی بی‌عملی. وقتی این قبیل جملات را می‌شنوم، از طرف می‌پرسم: راهی پیدا کرده‌ای که در طول زمان این تغییر، نقاط مثبت شخصیتی خود را متبلور سازی؟

تغییرات زندگی

همه ما در مرحله ای از زندگی با تغییر رو به رو می شویم. پس بهتر است یاد بگیریم چه طور از این تغییرات استفاده مطلوب ببریم.

جوابشان بی برو برگرد «نه» است.

تفسیر من این است: فرد توجه یا اقدامی نکرده تا ویژگی‌های ذاتی و بالقوه خود را به فعل تبدیل کند. خیلی از این افراد ویژگی‌های شخصیتی قدرتمندی دارند، مانند هوش اجتماعی، شجاعت، کنجکاوی و شوخ‌طبعی… اما این جنبه‌های شخصیتی همچنان در زیر سطح خفته باقی می‌مانند.
جنبه‌ای از دانش نوظهور شخصیت و کاربردش من را شگفت‌زده می‌کند، که آن را «تناقض نقاط قوت» می‌نامم. تناقض نقاط قوت به این اشاره دارد که چگونه افراد از یک سو نسبت به قدرت‌هایشان ناآگاهند- یعنی غفلت از بهترین ویژگی‌های شخصیتی و چگونگی استفاده از آن‌ها به شکلی آگاهانه‌تر- و از سوی دیگر، وقتی تشویق می‌شوند سراغ این ویژگی‌های خود بروند، به چه سادگی و با چه مهارتی این کار را می‌کنند. انگار این ویژگی‌ها منتظرند تا هدایتشان کنیم. منتظرند تا به آن‌ها خوشامد بگوییم.

وقتی کسی راهنماییمان می‌کند که درباره نقاط قدرتمندمان تعمق کنیم و آن‌ها را به کار بگیریم، به خصوص در مواقعی که تغییرات رخ می‌دهند، فایده این کار و حمایت درونی‌ای که تجربه می‌کنیم بر ما روشن می‌شود. شجاعت به خرج دادن هنگام رویارویی با دشواری‌ها، احتیاط در موقعیت‌های جدید، و محبت هنگام ارتباط با آدم‌ها، همگی به شیوه معمول ما تبدیل می‌شوند، به رفتاری که از ما انتظار می‌رود از خود نشان دهیم.

برای مدیریت تغییرات در زندگی  ۴ مرحله عنوان می‌کنیم و درباره این که چگونه می‌توان از نقاط مثبت شخصیتی در هر مرحله استفاده کرد صحبت می‌کنیم. در مرحله نخست از این مسیر تغییر، «یادآوری حکمت»، از افراد خواسته می‌شود که به گذشته برگردند و ببینند در موقعیتی مشابه و موفقیت‌آمیز در گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است.

برای انجام تمرینی عملی در این مرحله گام‌های زیر را بردارید:

۱)  موقعیتی دشوار در گذشته را نام ببرید که با موفقیت از پسش برآمدید.
۲) نقاط قوت شخصیتی که در طول این چالش و تغییر از آن‌ بهره گرفتید را فهرست کنید.
۳) ببینید چه طور می‌توانید این ویژگی‌ها را در چالش فعلی به کار ببندید.

مثال: خانمی ۴۸ ساله تصمیم گرفته بود که شغلش را تغییر دهد. از بخش خدمات انسانی در شرکتی بزرگ جدا شود و به گروهی از مربیان در یک سازمان خدمات درمانی بپیوندد. وقتی از او خواستم چالش تغییری در گذشته را نام ببرد که با موفقیت آن را پشت سر گذشته بود، گفت که چند سال پیش سرطان سینه را شکست داده بود.

وقتی به این مشکل در گذشته‌اش از دریچه نقاط مثبت شخصیتی خود نگاه کرد، فوراً دریافت که از ویژگی استقامت خود برای تحمل شیمی‌درمانی و پرتودرمانی، از قابلیت انجام کارگروهی‌اش برای پذیرش حمایت همسایگان و دوستانش، از عشق به یادگیری برای تحقیق درباره گزینه‌های درمانی، عوارض جانبی و درمان‌های جایگزین استفاده کرده بود و بسیاری موارد دیگر. وقتی کارش تمام شد.

این گفتگو بینشی تازه درمورد چالش جدید تغییر شغلیش به وی داده بود و به او یادآوری شد که او ظرفیت لازم برای استفاده از بسیار خصلت‌های ذاتی را داراست، و این که این خصلت‌ها قدرت درمانی شگفت‌انگیزی دارند.

شما چگونه با تغییرات زندگی خود کنار می آیید؟ در بخش «دیدگاه ما» برایمان بنویسید.

منبع:www.psychologytoday.com

 

Related Post