فن بیان

چگونه فن بیان خود را تقویت کنیم؟

«دفتر شما» آموزش, موفقیت

چگونه فن بیان خود را تقویت کنیم؟

برخی تصور می‌کنند که فن بیان، فقط برای سخنرانان است و یا فقط محدود به کسانی است که کارشان مجری گری و یا روابط عمومی است. اما تا به حال برایتان پیش آمده که بخواهید ایده ای را در محیط کار مطرح کنید اما نتوانید طرف مقابل را مجاب کنید؟ شاید اشکال کار نحوه ارائه ایده تان بوده است! یا برایتان پیش آمده که بخواهید مبحثی را ارائه دهید و وسط ارائه تان شنوندگان شروع به خیازه کشیدن کنند؟

بنابراین از آنجایی که بخش عمده ارتباطات ما به ارتباطات کلامی اختصاص دارد، همه و همه باید فن بیان خوبی داشته باشیم! یک مکالمه کوتاه می‌تواند ارتباط شما را شکل دهد یا آن‌ را نابود سازد. بهتر است هر فرد در هر روز زمانی را برای پیشرفت فن بیان خود وقت بگذارد. برا ی بهتر شدن قدرت بیان به نکات ذیل توجه نمایید.

  • زیاد مطالعه کنید تا دایره لغات گسترده ای داشته باشید.
  •  اعتماد به نفس خود را بالا ببرید که لازمه آن تسلط داشتن بر موضوع سخن است.
  •  هنگام صحبت کردن به فعالیت های دیگران توجه نکنید.
  •  از نظر خودتان حمایت کنید و با شنیدن نظر مخالف سریع تسلیم نشوید.
  • دانش آموز باشید نه استاد! ما باید بپذیریم که ممکن است در مورد موضوعی که ما فکر می کنیم به آن مسلطیم، فرد دیگری حرف تازه ای بزند که برای خود ما هم جالب است.
  •  به دیگران احترام کامل بگذاریم و ذهن خود را باز بگذاریم تا نظرات دیگران را بدون قضاوت آنی گوش کنیم و آماده دریافت نظرات جدید باشیم.
  • پرسیدن سوال هم علاقه ما به طرف مقابل را نشان می دهد و هم سبب می شود مخاطب بیشتر به موضوع توجه کند.
  • از سخنان خشک و کسل کننده اجتناب کنید و اگر چنین شد با یک مطلب که شنونده را سر ذوق آورد یا یک داستان مرتبط فضای جمع را عوض کنید.
  •  احساسات خود را در خلال گفته هایتان ابراز کنید.

در نتیجه اگر بتوانید مقداری از زمان و انرژی خود را صرف تقویت فن بیان خود بکنید، شاهد رشدتان در ابعاد مختلف زندگی تان خواهید بود.