راه های پرورش خلاقیت در کارکنان

کارمند خلاق در هر شرکتی وجود دارد، اما پیدا کردن و پرورش خلاقیت کارکنان کار هر مدیری نیست، به خصوص که تشخیص برخی از آنها ساده نیست، زیرا شاید حتی خود فرد هم از خلاقیت خود بی خبر باشد. اما شکوفا کردن خلاقیت می تواند به رشد کسب و کار شما شتاب ببخشد. اشتباه بزرگی که بیشتر مدیران مرتکب می شوند این است که واو به واو وظایف کارمندان را به آنها دیکته می کنند و حتی درمورد روش انجام وظایف هم مداخله می کنند. با این روش، کارکنان همچون رباتی برنام ریزی شده هر روز سر کار حاضر می شوند، یک سری وظیفه تکراری را به روشهای تکراری انجام می دهند و با پایان ساعت اداری به خانه برمی گردند. با چنین سیستمی نه تنها انتظار پیشرفت نمی توانید داشته باشید، بلکه باید خود را برای عقب ماندن از رقبا هم آماده کنید. اکنون عصر خلاقیت است، عصر انجام کارها به شیوه های منحصربفرد، عصر نگاه به موضوعات از زاویه های جدید.

پرورش خلاقیت

اشتباه بیشتر مدیران این است که وظایف کارمندان و حتی روش انجام آن را به آنها دیکته می کنند.

اگر اصرار دارید کارهای شرکتتان به همان روشی انجام شود که از زمان تأسیس انجام می شده، این مقاله برای شما نیست. مخاطبان این مقاله آن دسته از مدیرانی هستند که حاضرند به خاطر شکوفایی شرکت و کسب و کارشان خودمحوری را کنار بگذارند و با بال و پر دادن به فردیت کارمندان و پرورش خلاقیت شان از ساحل امن و بی دردسر خود فاصله بگیرند. پس اگر به تازگی احساس می کنید کارکنانتان دچار بی انگیزگی و رخوت شده اند و فقط به دنبال رفع تکلیف هستند و با نتیجه کاری ندارند، شاید آن چیزی که باید اصلاح شود شیوه مدیریتی تان است و نه کارکنانتان:

کاربرد شماره تلفن مجازیچگونه رئیس خوبی باشیم؟

۱) برای ایده های جدید ارزش قائل باشید.

می توانید تغییر و تحول را از بخش بازاریابی شروع کنید. زیرا خلاقیت در ذات بازاریابی است. از کارکنان بخواهید درمورد پروژه خاصی فکر کنند و ایده جدیدی پیدا کنند. دست یافتن به ایده های جدید، به خصوص برای افرادی که مدتی طولانی است از ذهن خود استفاده جدیدی نکرده اند، کاری دشوار و  مستلزم صرف زمان و انرژی زیاد است. وقتی نوبت به طرح ایده ها می رسد، جلسه طوفان فکری برپا کنید. از کارکنانتان بخواهید هر چیزی به فکرشان می رسد را بیان کنند و یک نفر ایده ها را یادداشت کند. می توانید از خودتان شروع کنید و اولین ایده را خودتان بدهید. کم کم یخ کارکنان آب می شود و برای مطرح کردن ایده شان جسارت پیدا می کنند. واکنش شما در این مرحله بسیار سرنوشت ساز است. کافی است کارکنانتان کوچکترین تمسخری در واکنش شما احساس کنند تا باز به لاک خود فرو روند. از ایده های جدید و متفاوت استقبال کنید، حتی اگر به نظرتان احمقانه می رسد. حتی یک «آفرین» ساده هم می تواند جان تازه ای در تیم محتضرتان بدمد و پرورش خلاقیت را در آن سرعت ببخشد.

۲) به  تمام افراد دخیل  در فرایند خلاقیت  پاداش دهید.

پرورش خلاقیت

به تمامی ایده های جذاب، هر چند غیرعملی، بازخورد مثبت نشان دهید و ایده را به نام فردی که آن را مطرح کرده تحسین کنید.

شکوفایی خلاقیت یک فرایند است. انتظار نداشته باشید در هفته اول یا ماه اول نتیجه فاحشی بگیرید. پس از مدتی که ایده ها از حالت خام درآمدند و هدفمندتر شدند، می توانید برای بهترین ایده حتی پاداش در نظر بگیرید. البته باید به روحیه حاکم بر روابط میان اعضا بسیار توجه کنید. چون اگر پاداش دادن به یک نفر در بقیه اعضا ایجاد حسادت کند، رقابت میان اعضا حالت دشمنی به خود می گیرد. بنابراین همچنان به تمامی ایده های جذاب، هر چند غیرعملی، بازخورد مثبت نشان دهید و ایده را به نام فردی که آن را مطرح کرده تحسین کنید. مثلاً ایده خانم اکبری هم خیلی خوب است. افراد با شنیدن نامشان هنگام تحسین احساس ارزشمندی می کنند.

کاربرد شماره تلفن مجازیاگر نمی خواهید کارکنان خوبتان استعفا دهند این مقاله را بخوانید.

۳) خلاقیت را در متن کارها قرار دهید.

پرورش خلاقیت فرآیندی ۵ تا ۱۰ ساله است، در حالی که کارمندان بیشتر بر بازخوردهای آنی توجه دارند. این ناسازگاری می تواند باعث شود کارمندان ایده هایی پیشنهاد کنند که به دلیل ناهمسو بودن با هدف کلی شرکت نادیده گرفته شوند و به قول معروف توی ذوقشان بخورد و انگیزه خود را از دست بدهند. این واقعیت را با کارکنان خود در میان بگذارید و به آنها امیدواری بدهید که در درازمدت ایده شان تکمیل و اجرا می شود.

۴) از شکست های ناشی از خلاقیت  تقدیر کنید.

ایده های نوآورانه در بیشتر موارد شکست می خورند، حتی زمانی که ایده قبل از اجرا  به خوبی بررسی شده باشد. برای ایجاد انگیزه و پرورش خلاقیت در کارکنان، از ایده های خوبشان تقدیر کنید حتی اگر به شکست منتهی شوند. به افرادی که برای نوآوری شجاع هستند و تلاش می کنند پاداش دهید.
شرکت شما به این نوع شکست ها احتیاج دارد . این شکست ها در بیشتر مواقع درس هایی گرانبها دارند که به شما در موفقیت کمک می کنند.

به نظر شما چه راهکارهای دیگری به پرورش خلاقیت در کارمندان کمک می کند؟