چه دنیایی خواهد بود اگر همه ما کاملاً در همه موارد توافق کنیم؟ دیگر نیازی نبود که راه هایی را برای مذاکره با فرد مخالف شما یاد بگیرید.  اما، همانطور که قبلاً می دانید، این قضیه واقعیت ندارد. همه ما افکار، عقاید و ارزش های خاص خود را داریم که به معنای اختلاف نظر است، خصوصاً در محل کار. با این حال، تفاوت زیادی بین فقط مخالفت و مخالفت محترمانه وجود دارد. اولین مورد احتمالاً باعث احساس صدمه می شود و سازنده نیست. اما، دوم؟ این رویکرد می تواند منجر به ایده های جدید و بسیار مثبت تر شود.
در ادامه ما توصیه هایی برای مذاکره با فرد مخالف شما ارائه می دهیم که یک سخنران موثر و یک رهبر خوب آن ها را بلد است و به کار می برد.

برای مذاکره با فرد مخالف شما؛ نیت فرد مقابل را بد تصور نکنید

با فرض نیت بد فرد مخالف شما، تقریباً فوراً ما را از درک واقعی چرا کسی همانطور که انجام می دهد و معتقد است قطع می کند. ما فراموش می کنیم که آن ها یک انسان با یک عمر تجربه هستند که ذهن آن ها طی سالیان طولانی شکل گرفته است، ما در اولین موج عصبانیت گیر می کنیم و شکل گیری یک مکالمه درست بسیار سخت می شود. اما اگر برای مذاکره با فرد مخالف شما، قصد خوب یا خنثی فرد مخالف را در نظر بگیریم، چارچوب بسیار محکم تری برای گفتگو به ذهن خود می دهیم.

برای مذاکره با فرد مخالف شما؛ سوال بپرسید

برای مذاکره با فرد مخالف شما؛ سوال بپرسید

هنگامی که ما با مردم اختلافات ایدئولوژیکی داریم برای مذاکره با فرد مخالف شما، پرسیدن سوال بسیار کمک می کند تا نظرات خود را منسجم کنیم. این مهم است زیرا اگر درک نکنیم که طرف مقابل واقعاً از کجا می آید و به آن ها فرصتی ندهبم تا اشکالات مواضع ما را نشان دهند، نمی توانیم استدلال های موثری ارائه دهیم.

اما پرسیدن سوال هدف دیگری دارد. این که می خواهید حرف طرف مقابل را بشنوید. وقتی دوستانم در توییتر دیگر اتهامات را متوقف کردند و شروع به طرح سوال کردند، من فرصت پاسخ دادن پیدا کردم. سوالات آن ها به من مجال صحبت می داد، اما آن ها همچنین به من اجازه می دادند تا از آن ها سوال کنم و پاسخ هایشان را بشنوم. این اساساً پویایی مکالمه ما را تغییر داد.

 خونسرد باشید

 خونسرد باشید
این به تمرین و صبر نیاز دارد، اما بسیار موثر است است. وقتی شوهرم فقط یک آشنای ناشناس توییتر بود، بحث های ما اغلب سخت و پررنگ می شد، اما ما همیشه از تشدید آن خودداری می کردیم. در عوض، او موضوع را تغییر می داد. او شوخی می گفت یا کتابی را توصیه می کرد یا به آرامی خود را از گفتگو معذور می کرد. ما می دانستیم که بحث به پایان نرسیده است، فقط مدتی مکث کرد تا خونسردی خود را حفظ کنیم.
مردم غالباً ابراز تاسف می کنند که ارتباطات دیجیتال باعث می شود تا ما از ارتباطات انسانی دورتر شویم، اما این یکی از مزیت های مکالمات آنلاین نسبت به مکالمات حضوری است. ما بین خود و افرادی که عقایدمان را بسیار ناامیدکننده می دانیم، یک زمان و مکان داریم. ما می توانیم از آن نهایت استفاده را ببریم. به جای شلاق زدن، می توانیم مکث کنیم، نفس بکشیم، موضوع را تغییر دهیم یا دور شویم، و بعد از آماده شدن دوباره به آن برگردیم.

برای مذاکره با فرد مخالف شما؛ به عقاید خود نچسبید

برای مذاکره با فرد مخالف شما؛ به عقاید خود نچسبید
این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما یک عارضه جانبی داشتن اعتقادات قوی این است که گاهی اوقات تصور می کنیم ارزش عقاید ما واضح و بدیهی است که ما مجبور نیستیم از مواضع خود دفاع کنیم زیرا آن ها کاملاً درست و خوب هستند. که اگر کسی قبول ندارد، مشکل از اوست. این کار من نیست و حوصله ندارم که به او آموزش دهم. اما اگر به همین سادگی بود، همه ما مسائل را به یک شکل می دیدیم.
همانطور که دوستانم در توییتر مهربان بودند، اگر آنها در واقع استدلال خود را نمی کردند، دیدن جهان به گونه ای دیگر برای من بسیار دشوارتر بود. همه ما محصول تربیت خود هستیم و اعتقادات ما تجربیات ما را نشان می دهد. نمی توانیم انتظار داشته باشیم دیگران خود به خود عقیده خود را تغییر دهند. اگر ما می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، باید زمینه آن را فراهم کنیم.
طبیعی است که وقتی در بحث سیاست، امور بین الملل یا ارزش های اجتماعی بحث می کنیم، عصبانی شویم. و وقتی عصبانی می شویم، طبیعی است که بخواهیم از خودمان دفاع کنیم. ما در حال دفاع از چیزهایی هستیم که برای ما مهم است و افرادی که هدفشان این است که این چیزها را بردارند. مهم است که غریزه را بشناسید و قبل از اینکه خشم شما غالب شود، کنترل هیجان (مدیریت هیجان) داشته باشید. شخصی که کنترل خود را از دست می دهد اعتبار خود را از نظر شنوندگان از دست می دهد، پس چگونه مدیریت کنیم و زود از کوره در نرویم بسیار حائز اهمیت است.

 هرگز تصور نکنید که می دانید شخص مقابل واقعا به چه چیزی فکر می کند

 هرگز تصور نکنید که می دانید شخص مقابل واقعا به چه چیزی فکر می کند
ما نمی دانیم دیگران چه فکری می کنند مگر اینکه از آن ها سوال کنیم. این موضوع درگیر کردن آن ها در بحث است. و همین که سوال کردید، به پاسخ های آن ها گوش دهید. اگر فکر می کنید که آن ها اهداف واقعی خود را در پشت برخی از شعارهای خود قرار می دهند، احتمال اینکه شما به افکار خود گوش دهید و نظرات آن ها را نادیده بگیرید زیاد است.

جمع بندی

برای مذاکره با فرد مخالف شما، بدانید که شما در حال صحبت با یکی از هم نوعان هستید که دارای احساسات و احساس ارزش و وقار است، کسی که فقط بخاطر داشتن دیدگاهی که شما با آن مخالف هستید که مقصر محسوب نمی شود. اگر شما در حال صحبت در مورد این هستید که چگونه می توانید جهان را به مکانی بهتر برای همنوع خود تبدیل کنید، که ار داغ ترین بحث ها است، چرا با اتاقی که اکنون در آن هستید و شخصی که در کنارتان نشسته است شروع نمی کنید؟ از بهترین مهارت ها برای یادگیری، قضاوت نکردن و درست گوش دادن و انتقاد پذیر بودن در بحث و یادگیری روانشناسی شخصیت افراد مختلف است.
شما چه راه هایی را برای مذاکره با فرد مخالف شما بلد هستید و در بحث های خود به کار میبرید؟برای ما بنوسید.
منبع: getpocket