ESC را برای بستن فشار دهید

کسب و کار

۹ نکته کلیدی یک کسب و کار اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی، یعنی یافتن راه حلی نوآورنه برای مشکلات اجتماعی و این راه حل امروز تبدیل به یک مدل واقعی ایجاد کسب و کار در بسیاری از نقاط دنیا شده است. اما کسب و کار اجتماعی دقیقاً چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

اوقات فراغت در قرنطینه

پنج پیشنهاد برای اوقات فراغت در قرنطینه

 ویروس کرونا خیلی‌ها را خانه نشین کرده است، بسیاری از کسب و کارها به دورکاری روی آورده اند و بسیاری از مردم هم خود را قرنطیه کرده‌اند. این روزها به مدت نامعلوم بیشتر اوقات مان را در خانه هستیم.