ESC را برای بستن فشار دهید

دنبال منشی خوب می گردید؟ حواستان باشد این ویژگی‌ها را نداشته باشد!

چه در فکر استخدام منشی هستید و چه مرددید که آیا منشی فعلی تان بهترین گزینه است، بد نیست نگاهی به این ویژگیها بیندازید، تجربه به ما نشان داده منشی خوب این ویژگی را باید داشته باشد.