با این چهار عادت به فردی کارآمدتر تبدیل شوید

۴ عادت برای تبدیل شدن به فردی کارآمد

«دفتر شما» موفقیت نظر بدهید

تبدیل شدن به فردی کارآمد با این ۴ عادت  دلتان می‌خواهد بدون این که از نظر ذهنی و جسمی به خودتان فشار بیاورید زمان بیشتری را به کارتان اختصاص دهید؟ برای تبدیل شدن به فردی کارآمد، کار را با پیاده‌سازی این ۴ عادت‌ها بر روی خودتان شروع کنید. خودتان شاهد نتایج خوب آن و توازن بهتری از همه نظر در زندگی …

کسب و کار موفق

کسب و کار موفق با این ده نکته

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت

کسب و کار موفق با این ده نکته من بیشتر دوران بزرگسالیم را کارآفرین بوده‌ام. به تازگی در طول یک پرواز کاری طولانی به این فکر افتادم که چه ویژگی‌هایی باعث می شود یک نفر کسب و کار موفق داشته باشد و دیگری، و تعریف خودم از «موفقیت» چیست؟ در طول این سالیان، سخنرانی‌های بسیاری درباره کارآفرینی کرده‌ام. نخستین پاسخی …