چگونه بازدهی سرویس تلفن گویا را افزایش دهیم؟

«دفتر شما» Leave a Comment

شما اینجا هستید:
< بازگشت

اگر مشترک سرویس تلفن گویا «دفترشما» هستید و می‌خواهید بیشترین استفاده و بازدهی را از سرویس خود داشته باشید، حتماً این مقاله را مطالعه بفرمایید.

سرویس تلفن گویا «دفترشما» دارای امکانات بسیار پیشرفته‌ای است که در صورت فعالسازی این امکانات می‌توانید بازدهی سرویس خود را به مراتب افزایش دهید و سرویس حرفه‌ای تری داشته باشید:

زمانبندی سرویس:

زمانبندی سرویس تلفن گویازمانبندی سرویس تلفن گویا این امکان را به شما می‌دهد که سرویس در روزهای مختلف هفته و ساعات مختلف روز تماسهای شما را متفاوت مدیریت کند.

چگونگی و کاربرد زمانبندی تلفن گویا

ایجاد صف انتظار

منو و زیرمنویک امکان پیشرفته دیگر در سرویس تلفن گویا امکان ایجاد صف انتظار است. این امکان در تنظیمات تلفن گویا تحت عنوان اولویت طراحی شده است. کاربرد این امکان این است که اگر برای مثال تماسی به داخلی ۱ خط شما انتقال داده می‌شود و آن داخلی اشغال است و یا پاسخگو نیست، تماس به طور خودکار به شخص دیگری که شما در اولویت ۲ تعریف کرده‌اید انتقال داده شود.

ایجاد صف انتظار در سرویس تلفن گویا

عدم ورودی

عدم ورودیگزینه عدم ورودی یکی از تنظیمات کلیدها و داخلیهای سرویس تلفن گویا است. با انتخاب این گزینه، تماسهای ورودی بدون نیاز به شماره گیری داخلی و بدون پخش پیام آغازین به طور مستقیم به شماره دلخواه شما انتقال داده می‌شود. البته شما می‌توانید برای خط خود هم داخلی و هم گزینه عدم ورودی تعریف کنید. در این صورت اگر تماس گیرنده هیچ داخلی ای را شماره گیری نکرد، تماس به طور خودکار به شماره ای که در گزینه عدم ورودی تعریف کرده‌اید انتقال داده می‌شود.

عدم ورودی چیست و چه کاربردی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.