امکان تماس خروجی مستقیم توسط مشترک وجود دارد؟

«دفتر شما» Leave a Comment

شما اینجا هستید:
< بازگشت

خیر، مجوز انجام تماس خروجی مستقیم توسط مشترک در حال حاضر از طرف مخابرات به سرویس دهندگان دفتر کار مجازی اعطاء نشده است. بدیهی است به محض اعطای این مجوز از سوی مخابرات، «دفترشما» نیز این امکان را به خدمات خود اضافه خواهد کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.