آیا خط انتخابی، اختصاصی است؟

«دفتر شما» Leave a Comment

شما اینجا هستید:
< بازگشت

بله، خطوط دفترشما در مدت زمان قرارداد (۳ ماهه، ۶ ماهه و یا یکساله) به طور اختصاصی به مشترکین واگذار می‌شود. با اتمام قرارداد سرویس نیز خط تا ۱ ماه در رزرو مشترک باقی می‌ماند. اگر در این مدت ۱ ماهه مشترک سرویس خود را تمدید کند، خط متعلق به خود او باقی می‌ماند. در غیر این صورت، خط از رزرو مشترک خارج می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.