تماس خروجی در چه ساعاتی انجام می‌شود؟

«دفتر شما» Leave a Comment

شما اینجا هستید:
< بازگشت

تماس خروجی در تمام ساعات اداری انجام می‌شود:

  • در ساعات غیراوج کاری (۸:۱۵ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷:۰۰) ۲۰ دقیقه بعد از ثبت درخواست تماس خروجی انجام می‌گیرد.
  • در ساعات اوج کاری (۱۱ تا ۱۴) ممکن است تا یک ساعت پس از ثبت درخواست انجام گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.