مدارک مورد نیاز برای خرید سرویس چیست؟

«دفتر شما» Leave a Comment

شما اینجا هستید:
< بازگشت
مدارک مورد نیاز برای خرید خدمات «دفترشما»
(اشخاص حقیقی)

برای خریداری خدمات «دفتر شما» توسط اشخاص حقیقی، ارائه مدارک زیر الزامی است. لازم به ذکر است که به منظور احراز هویت درخواست دهنده، IP ذخیره می شود و کدی به شماره همراه و ایمیل فرد ارسال می شود.

  • تایید موبایل (از طریق ارسال کد اعتبارسنجی)
  • تایید ایمیل (از طریق ارسال لینک فعالسازی)
  • کپی پشت و رو کارت ملی
  • کپی صفحه اول شناسنامه
مدارک مورد نیاز برای خرید خدمات «دفترشما»
(اشخاص حقوقی)

برای خریداری خدمات «دفتر شما» توسط اشخاص حقوقی، ارائه مدارک زیر الزامی است. لازم به ذکر است که به منظور احراز هویت درخواست دهنده، IP ذخیره می شود و کدی به شماره تلفن همراه و ایمیل فرد ارسال می شود.

  • تایید موبایل (از طریق ارسال کد اعتبارسنجی)
  • تایید ایمیل (از طریق ارسال لینک فعالسازی)
  • کپی پشت و رو کارت ملی مدیر عامل شرکت
  • کپی صفحه اول شناسنامه مدیر عامل شرکت
  • کپی آگهی تاسیس و اخرین تغییرات
  • نامه درخواست با مهر شرکت (مشاهده نمونه نامه درخواست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.