اگر خط منشی من اشغال باشد چه اتفاقی برای تماس می‌افتد؟

سئومستر Leave a Comment

در سرویس منشی مجازی، اگر تماسی به سیستم منشی اختصاصی شما وارد شود و در آن لحظه خط منشی اشغال باشد و یا به هر دلیل منشی پشت سیستمش نباشد، تماس به صورت خودکار بلافاصله و بدون اینکه تماس‌گیرنده متوجه شود به یک منشی دیگر که خطش آزاد است وصل می‌شود. بنابراین در سرویس منشی مجازی «دفترشما»، هیچ تماسی بی‌پاسخ …