چگونه پس از ثبت نام، فعالسازی سرویس خود را انجام دهیم؟

سئومستر Leave a Comment

بلافاصله پس از تکمیل مراحل (ثبت نام) یا خرید سرویس، مشترکین دفترشما با طی چند مرحله ساده و آنلاین می‌توانند در چند دقیقه سرویس خود را فعال کنند. مراحل فعالسازی سرویس پس از تکمیل (ثبت نام) یا خرید یکی از سرویسهای تلفن گویا یا منشی مجازی مراحل زیر را گام به گام طی کنید: از طرف سایت «دفترشما» یک ایمیل حاوی ...