اعلان (notification) چیست و تنظیمات آن چگونه است؟

سئومستر Leave a Comment

اعلان یا نوتیفیکیشن (notification) یکی از قابلیتهای خدمات دفتر کار مجازی دفترشما به انتخاب مشترکین است. بدان معنا که پس از هر تماس، گزارشی از تماس برای ایشان پیامک شود. برای شخصی سازی اعلان شماره خود مسیر زیر را طی کنید: گزینه شماره ها را از منوی سمت راست انتخاب کنید. بر روی تنظیمات خطِ خط مورد نظر خود کلیک کنید. گزینه اعلانها را انتخاب …