نحوه گذاشتن یادداشت برای منشی بر روی یک تماس خاص چیست؟

سئومستر Leave a Comment

مشترکین سرویس منشی مجازی «دفترشما» می‌توانند برای منشی خود بر روی تماسها یادداشت بگذارند تا نکته ای را به منشی در تماس بعدی آن شماره، متذکر شوند. برای این منظور: وارد پنل کاربری خود شوید؛ از منوی سمت راست، گزینه منشی را انتخاب کنید؛ در قسمت «افزودن یادداشت» برای تماس موردنظر خود یادداشتی بگذارید. دکمه ذخیره سازی را بزنید. دفعه …