از کجا مطمئن باشم منشی صلاحیت لازم را دارد؟

سئومستر Leave a Comment

منشی های «دفترشما»، برای اطمینان از عملکرد عالی، از چند فیلتر عبور می‌کنند تا در نهایت به تیم مرکز تماس این مجموعه بپیوندند. نخست در مرحله استخدام، افرادی که دارای تجربه کار در مرکز تماس هستند و از مهارت ارتباطی و سرعت عمل خوبی برخوردارند برای کارآموزی انتخاب می‌شوند. افراد انتخاب شده پس از دوره کارآموزی یک ماهه، آموزشهای گوناگونی …

چند اپراتور مرکز تماس دارید؟

سئومستر Leave a Comment

«دفترشما» قادر به پاسخگویی به حجم بالای تماس بدون هیچ محدودیتی است. یکی از مزایای سرویس مرکز تماس «دفترشما» این است که به دلیل برخورداری از زیرساخت پرسنل آموزش دیده مورد نیاز، دارای قابلیت انعطاف با هر حجمی از تماس است و مشتریان تنها در ازای تماسهای دریافتی هزینه پرداخت می‌کنند. متقاضیان با پر کردن فرم درخواست مرکز تماس، درخواست …