نحوه بارگذاری فایل قیمت و راهنمایی برای دسترسی منشی چیست؟

سئومستر Leave a Comment

برای بارگذاری فایل قیمت و هر فایل دیگری که فکر می‌کنید منشی برای پاسخگویی به تماسها به آن نیاز دارد: وارد پنل کاربری خود شوید؛ در بالای صفحه سمت چپ، بر روی نام خود کلیک کنید؛ بر روی گزینه مدارک کسب و کار کلیک کنید؛ در این قسمت، فایل موردنظر خود را بارگذاری و نام آن را مانند «لیست قیمت» …