تسویه پورسانت نمایندگی فروش چه زمانی انجام می‌گیرد؟

تمام پورسانت های سرویسهایی که در قالب نمایندگی فروش «دفترشما» فروخته‌اید، به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود. برای اطلاع از شرایط کامل همکاری در فروش این مقاله را بخوانید.