امکان تماس خروجی مستقیم توسط مشترک وجود دارد؟

سئومستر Leave a Comment

بله، مشترکین بسته های تلفن گویا با تهیه خطوط سرشماره ۹۱۰۳۵ امکان گرفتن تماس خروجی مستقیم را دارند. لازم به ذکر است که برای فعال شدن خطوط سرشماره ۹۱۰۳۵ باستی حتما بسته تلفن گویای فعال روی پنل تان داشته باشید و این خطوط قابلیت اتصال به سرویس منشی مجازی را ندارند. برای آشنایی با نحوه خرید و فعالسازی خطوط خروجی …