مدت استفاده از خدمات چه قدر است؟

سئومستر Leave a Comment

مدت استفاده از خط و خدمات به دو امر بستگی دارد: ۱) مدت قرارداد و ۲) اعتبار ریالی بسته. ۱. مدت قرارداد هنگام خرید سرویس، شما می‌توانید قرارداد خود را ۳ ماهه، ۶ ماهه و یکساله انتخاب کنید. با افزایش طول مدت قرارداد، درصد تخفیف بیشتری برای شما لحاظ می‌شود. بنابراین اگر مثلاً بسته خود را یکساله انتخاب کرده‌اید، تا …

مدت استفاده از خط چه قدر است؟

سئومستر Leave a Comment

فرقی نمی‌کند مشترک سرویس تلفن گویا «دفترشما» باشید یا مشترک سرویس منشی مجازی و مرکز تماس. با توجه به بسته ای که خریداری کرده‌اید، قراردادی سه ماهه، شش ماهه و یکساله با «دفترشما» بسته‌اید. بنابراین در تمام طول مدت قرارداد خود می‌توانید از سرویسی که خریداری و خطی که انتخاب کرده‌اید، استفاده کنید. با پایان مدت قراردادتان، درصورت تمدید نکردن قرارداد، ...