اعلان (notification) چیست و تنظیمات آن چگونه است؟

اعلان یا نوتیفیکیشن (notification) یکی از قابلیتهای خدمات دفتر کار مجازی دفترشما به انتخاب مشترکین است. بدان معنا که پس از هر تماس، گزارشی از تماس برای ایشان پیامک شود. برای شخصی سازی اعلان شماره خود مسیر زیر را طی کنید: گزینه شماره ها را