تنظیمات خط شامل چه مواردی می‌شود؟

سئومستر Leave a Comment

تمامی خطوطی که مشترکین به همراه سرویس و یا جداگانه از سرویس خریداری می‌کنند دارای ۴ دسته تنظیمات است: تنظیمات عمومی اعلانها فکس صندوق صوتی تنظیمات عمومی: وضعیت خط: از این قسمت می‌توانید انتخاب کنید که خطتان فعال باشد یا غیرفعال. اگر نمی‌خواهید دیگر تماس به خط وارد شود از این قسمت خط را غیرفعال نمایید. نام شماره: این گزینه …

وضعیت فعال و غیرفعال خط چیست؟

سئومستر Leave a Comment

فعال و غیرفعال کردن خط امکانی برای مشترکین دفترشما است. با این امکان شما می‌توانید خط (یا یکی از خطوط) خود را در حالت فعال و یا غیرفعال تنظیم کنید. این امکان در هر دو سرویس تلفن گویا و منشی مجازی وجود دارد. خط فعال خطی است که (چه در سرویس تلفن گویا و چه منشی) تماس به آن وارد …

تنظیمات عمومی خط چیست؟

سئومستر Leave a Comment

یک بخش از تنظیمات خط، تنظیمات عمومی خط است که از این قرار است: وضعیت خط: از این قسمت می‌توانید انتخاب کنید که خطتان فعال باشد یا غیرفعال. نام شماره: این گزینه به خصوص برای مشترکینی است که تعداد خطوط زیادی دارند. برای مدیریت راحت‌تر خطوطتان، هر نامی که بخواهید می‌توانید در این قسمت تایپ کنید. نوع خط: با توجه …