تنظیمات عمومی خط چیست؟

سئومستر Leave a Comment

یک بخش از تنظیمات خط، تنظیمات عمومی خط است که از این قرار است: وضعیت خط: از این قسمت می‌توانید انتخاب کنید که خطتان فعال باشد یا غیرفعال. نام شماره: این گزینه به خصوص برای مشترکینی است که تعداد خطوط زیادی دارند. برای مدیریت راحت‌تر خطوطتان، هر نامی که بخواهید می‌توانید در این قسمت تایپ کنید. نوع خط: با توجه …