آیا خطوط تلفن اختصاصی هستند؟

سئومستر Leave a Comment

بله، تمامی خطوط عرضه شده توسط «دفترشما» به صورت اختصاصی در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد. شما می‌توانید شماره تلفن دلخواه و اختصاصی خود را از میان هزاران شماره موجود انتخاب کنید. خطوط فکس نیز درست مانند خطوط تلفن، اختصاصی هستند. آموزش خرید شماره تلفن برای کسب و کار

نحوه خرید خط تلفن از دفترشما چیست؟

سئومستر Leave a Comment

خطوط تلفن «دفترشما» بر روی دو سرویس تلفن گویا و منشی مجازی عرضه می‌شود. بنابراین برای تهیه خط شما باید یکی از بسته های این خدمات را انتخاب کنید و به هر تعداد که تمایل دارید خط تلفن ثابت تهران ۸ رقمی رند، ۸ رقمی معمولی و ۶ رقمی و ۵ رقمی تهیه کنید. مشاهده بسته‌های تلفن گویا مشاهده بسته‌های منشی …