سرویس منشی مجازی را چه طور خرید کنم؟

برای خرید سرویس منشی مجازی مراحل زیر را طی کنید: ابتدا یکی از بسته های منشی مجازی را با توجه به نیازها و تعداد تماسهای کسب و کارتان انتخاب کنید. مشاهده بسته‌های منشی مجازی سپس روی بسته مورد نظرتان مدت زمان