مشاهده خطوط رند و ویژه دفترشما چگونه ممکن است؟

سئومستر Leave a Comment

خطوط رند و خاص دفترشما نیز درست مانند بقیه خطوط در بانک شماره تلفن ها قابل مشاهده است. برای مشاهده خطوط: اول یکی از بسته‌های تلفن گویا یا منشی مجازی را که با نیازها و میزان تماسهای کسب و کارتان تناسب دارد انتخاب کنید. بسته‌های تلفن گویا بسته‌های منشی مجازی با کلیک بر روی سفارش بسته، و یا کلیک بر ...

هزینه و مدت قرارداد خطوط چه قدر است؟

سئومستر Leave a Comment

از آنجایی که خطوط تلفن «دفترشما» بر روی سرویسهای تلفن گویا، منشی مجازی و مرکز تماس به مشترکین واگذار می‌شود، مدت زمان قرارداد خطوط به اندازه همان مدت بسته ای است که مشترک انتخاب کرده است: سه ماهه شش ماهه ۱۲ ماهه. از نظر هزینه خطوط نیز، خطوط ۸ رقمی عادی هزینه‌ای جدا از بسته خریداری شده ندارند. اما برای …