نحوه خرید خط تلفن از دفترشما چیست؟

سئومستر Leave a Comment

خطوط تلفن «دفترشما» بر روی دو سرویس تلفن گویا و منشی مجازی عرضه می‌شود. بنابراین برای تهیه خط شما باید یکی از بسته های این خدمات را انتخاب کنید و به هر تعداد که تمایل دارید خط تلفن ثابت تهران ۸ رقمی رند، ۸ رقمی معمولی و ۶ رقمی و ۵ رقمی تهیه کنید. مشاهده بسته‌های تلفن گویا مشاهده بسته‌های منشی …