خطوط تلفن دفترشما چه نوع خطوطی هستند؟

سئومستر Leave a Comment

خطوط تلفن عرضه شده توسط «دفترشما» خطوط تلفن مجازی بر بستر اینترنت هستند که از کیفیت بسیار بالایی نسبت به خطوط تلفن معمولی برخوردارند. مزیت دیگر خطوط تلفن مجازی این است که امکان عرضه سرویسهای مختلفی مانند تلفن گویا و منشی با قابلیتهایی همچون فکس اینترنتی و صندوق صوتی بر روی آنها وجود دارد. اما شماره این خطوط تلفن درست …