هزینه شماره های مختلف دفترشما و مدت زمان قرارداد چقدر است؟

سئومستر Leave a Comment

هزینه شماره‌های «دفترشما» هزینه شماره های مختلف «دفترشما» از این قرار است: ۸ رقمی ۱۴۰۰۰ ۸ رقمی رند ۳۰۰۰۰ ۸ رقمی رند جدید ۵۰۰۰۰ ۸ رقمی رند ویژه ۱۵۰۰۰۰ ۸ رقمی رند طلایی ۱۰۰۰۰۰ ۶ رقمی ۶۰۰۰۰ ۶ رقمی جدید ۱۰۰۰۰۰ ۶ رقمی رند ۱۵۰۰۰۰ ۶ رقمی رند ویژه ۲۰۰۰۰۰ ۶ رقمی رند طلایی ۲۵۰۰۰۰ ۵ رقمی ۲۰۰۰۰۰ ۵ رقمی ...

شماره تلفن های دفترشما چه شماره هایی است؟

سئومستر Leave a Comment

شماره تلفن های عرضه شده توسط «دفترشما» شماره تلفن کد ۲ تهران هستند که از تنوع بالایی برخوردارند: ۸ رقمی معمولی، ۸ رقمی رند، ۸ رقمی ویژه، ۶ رقمی، ۵ رقمی البته شماره تلفن های ۵ رقمی و ۶ رقمی در صورت موجود بودن اطلاع رسانی و عرضه می‌شود. هزینه شماره‌های مختلف «دفترشما» خطوط تلفن «دفترشما» از چه نوعی هستند؟