شماره تلفن های دفترشما چه شماره هایی است؟

سئومستر Leave a Comment

شماره تلفن های عرضه شده توسط «دفترشما» شماره تلفن کد ۲ تهران هستند که از تنوع بالایی برخوردارند: ۸ رقمی معمولی، ۸ رقمی رند، ۸ رقمی ویژه، ۶ رقمی، ۵ رقمی البته شماره تلفن های ۵ رقمی و ۶ رقمی در صورت موجود بودن اطلاع رسانی و عرضه می‌شود. هزینه شماره‌های مختلف «دفترشما» خطوط تلفن «دفترشما» از چه نوعی هستند؟