از کجا شروع کنم؟

سئومستر Leave a Comment

برای شروع و برای راه اندازی دفتر کار مجازی خود مراحل زیر را گام به گام طی کنید. ۱. انتخاب سرویس: اگر می‌خواهید تماسهای کسب و کارتان را خودتان پاسخ دهید سرویس تلفن گویا را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تماسهای کسب و کارتان را یک منشی پاسخ دهد، سرویس منشی مجازی را انتخاب کنید. ۲. انتخاب بسته: با توجه به …