مدت استفاده از خط چه قدر است؟

سئومستر Leave a Comment

فرقی نمی‌کند مشترک سرویس تلفن گویا «دفترشما» باشید یا مشترک سرویس منشی مجازی و مرکز تماس. با توجه به بسته ای که خریداری کرده‌اید، قراردادی سه ماهه، شش ماهه و یکساله با «دفترشما» بسته‌اید. بنابراین در تمام طول مدت قرارداد خود می‌توانید از سرویسی که خریداری و خطی که انتخاب کرده‌اید، استفاده کنید. با پایان مدت قراردادتان، درصورت تمدید نکردن قرارداد، ...