آیا شماره تلفن سایر شهرها را نیز عرضه می‌کنید؟

سئومستر Leave a Comment

در حال حاضر سرویس تلفن گویا و منشی مجازی تنها با شماره ثابت تهران ارائه می‌شود. البته فرقی نمی‌کند کسب و کار شما در تهران یا هر شهر دیگری از ایران باشد. شما هر جای ایران که باشید می‌توانید بدون نیاز به فضای فیزیکی شماره ثابت تهران داشته باشید و تمامی تماسهای خود را بر روی تلفن همراهتان دریافت کنید. …