سرویس آزمایشی رایگان چه طور کار می‌کند؟

سئومستر Leave a Comment

برای این که مشتریان از کیفیت خدمات «دفترشما» مطمئن شوند، می‌توانند پیش از خرید سرویس، نخست در سرویس آزمایشی ثبت نام کنند: سرویس آزمایشی دلخواه خود را انتخاب کنید: سرویس آزمایشی تلفن گویا  و  سرویس آزمایشی منشی مجازی به فرآیند ثبت نام هدایت می‌شوید. با تکمیل فرآیند ثبت نام سرویس شما فعال می‌شود. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و این …